Jul 29, 2007

Ronnie Liang at Ms. Earth Phils-Air, may US romance

Habang pinakiking­gan ko ang bagong single ng next singing idol na si Ronnie Li­ang, na mula sa Uni­ver­sal Records, big­lang tu­mawag ang isang ka­ibigan mula sa San Francisco, Cali­fornia.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Masaya ang kumus­tahan hanggang nagta­nong siya kung girl­friend ng six-footer singer ang reigning Miss Earth Philip­pines-Air na si Kristel Dizon.

Nakita kasi ng aking informer ang da­lawa na very sweet na nag-dinner sa Fisher­man’s Wharf .

“Bagay na bagay sila dahil matangkad din ang magandang si Kristel,” chika ng aking kausap sa kabilang linya.

Sabi ko naman sa kanya, ngayon ko lang narinig ang tungkol sa dalawa at kahit dito sa showbiz circle, walang nakakaalam na may ugnayan pala ang dala­wa.

Nagkataon kasi na Frisco-based pala ang Pinay beauty queen, kaya’t isa ang dalaga sa mga sumalubong na mga taga-ABS-CBN na sumalubong sa tropa. Ang napansin lang ng lahat na na­roon, con­cen­trated si Kristel sa pag-asikaso kay Ronnie Liang.

Dahil excited din naman ako sa bagong development na ito tungkol kay Ronnie, agad ko siyang tinext.

Sumagot agad ang upcoming singing idol at masaya siya sa panga­ko ni Kristel na mano­nood sa kanilang show sa Frisco which itinang­hal kagabi (Sa­bado).

Ilan text messages pa ang pinadala ni Ronnie na nagsa­sabing tagum­pay ang kanilang pagtatanghal sa Ana­heim, California.

“Dito pa lamang sa Anaheim naubos na ang dala kong mga “Ang Aking Awitin” CD,” sabi ni Ronnie.

Apat pa ang naka­tak­dang live concerts nila Ronnie sa USA naubos na ang kan­yang dalang mga CDs, kaya’t wala nang ina­butan ang iba pa niyang mga taga­ha­ngang manonood sa apat pang shows.

Noong nasa LA nag­karoon ng pana­hong mamasyal si Ronnie at nagtungo siya ulit sa Disneyland at Univer­sal Studios.

Tungkol kay Kristel, tila pigil na pigil ang mga pahayag ni Ron­nie. Kaya naman binitin din kami sa iba pang impor­masyon na hala­tang tinatago niya!
Ernie Pecho
Pilipino Star Ngayon


No comments: