Jul 31, 2007

Isang Pinoy lamang ang kasama ni Angel na nag-aaral ng fashion design sa London

Patindi na nang pa­tindi ang mga isyung ibi­nabato ngayon laban kay Angel Locsin. Kung iisipin natin nang malaliman ay ano ba ang ginagawa ng da­lagang ito para siya pagdusahin nang ga­nito katindi, isa lang ang maiisip natin, ang pagli­pat niya ng ibang baku­ran.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Kortesiya ang hi­nahanap ng GMA-7, sila raw ang pinaka­huling nakaalam na nakikipag­negosasyon na pala sa ABS-CBN ang kampo ng batang aktres, ayon naman sa manager ni Angel na si Becky Aguila ay ang Siete ang unang-unang nakaalam ng desisyon

nilang hindi na pagpirma uli ng kontrata sa naturang istasyon at bukas ang kanilang pintuan sa posibilidad ng paglipat sa Dos.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Magpapaikot-ikot lang ang argumentong ito, pero wala namang kauuwian, dahil ang katotohanan ay lantad na. Tapos na ang kon­trata ni Angel Locsin sa Siete nung nakaraang Marso pa.

Ang isang kontrata ay hindi matatawag na kontrata kung ayaw na ng isang panig, ma­nanatili lang ang kon­trata kung gusto pa ng magkabilang kampo, tulad din yun ng do­kumento ng kasal na kapag hindi na nag­kakasundo ang mag-asawa ay pinawawa­lang-bisa na.

Nalulungkot lang kami kung bakit lahat ng kontrobersya at isyung dapat ipukol laban kay Angel ay ngayon lang nagla­labasan, sana’y nun pa, para naman kapani-pa­niwala ang mga kwento.

Pati ba naman ang katawang-lupa ni Miko Sotto na matagal nang bumalik sa pagiging alabok ay kakaladkarin pa sa pagbira kay Angel, huwag na ta­yong ma­hiya sa da­laga, pero sana nama’y patahi­mikin na natin ang kalu­luwa ni Miko Sotto.

Dati’y kulang na lang na hosanahin pa at lagyan ng bilog sa ulo si Angel para mag­mistula siyang anghel, pero ngayo’y kabalig­taran na ang nang­yayari, sungay na at hindi halo ang ipi­nasusunong sa kanya.

At isa lang ang na­gawa niyang pagka­kamali, ang magde­sis­yong lumipat na sa ABS-CBN mula sa GMA-7 bilang bahagi ng kanyang karapatan bi­lang tao, yun lang ang na­gawa niyang kasala­nan.

* * *

May mensahe si Becky Aguila, manager ni Angel Locsin, kay Manay Lolit Solis. Nakarating na sa man­ager ng dalaga ang sinabi ng aming kapwa kolumnista at manager-TV host na hindi ingrata ang dapat itawag kay Angel, kundi traydor, dahil nung magpaalam daw pala siya sa GMA ay meron na silang pi­naplantsang tran­sak­syon sa ABS-CBN.

Paki ni Becky, “Message to Nay Lolit: Please don’t pass judgment on a person until you hear their side of the story. Remember that there’s always the other side of the coin.

“I really want to have a private talk with Nay Lolit as manager. I’m not good in ex­posing myself in the public eye. I’m a very private person, mag-usap na lang kami.

“I want to hear it straight from her and she has to hear my side before she passes judgment on us. Ethics, respect and courtesy are important for any relationship to work, Thanks.”

* * *

Isang mag-asa­wang sampal para sa mga nang-iintrigang wala naman sa London si Angel Locsin kundi nag­tatago lang sa Amerika ang ipina­labas na pana­yam sa The Buzz nung Linggo sa pamamagitan ng ABS-CBN Europe news correspondent na si Gene Alcantara.

Mula sa Henry Vill Hotel sa Queensway, West London ay lu­mipat si Angel sa Assumption Convent sa Royal Bo­rough of Kensington and Chel­sea, kinunan din ng ABS-CBN-Europe si Angel sa kanyang pina­pasukang iskwe­lahan sa Oxford Circus, Cen­tral London.

Dalawang Pilipino lang silang nag-aaral sa London College of Fash­ion, aminado si Angel na mahirap makipagsaba­ yan sa bilis ng buhay ng mga tao sa Europa, pero kailangan niyang ma­kipagsabayan at ku­milos na rin nang ma­bilis na isang culture shock para sa kanya.

Nasa ikalawang linggo na ng kanyang pag-aaral ngayon si Angel, kapos siya sa tulog ngayon, dahil ayon sa dalaga ay ka­ilangan niyang gu­mawa nang gumawa ng mga de­signs para sa kinukuha niyang kursong fashion de­sign.

Napakagandang tig­nan ni Angel Locsin habang mabilis na naglalakad sa mga kalye ng London na nakasuot ng trench coat at boots, naaalala namin ang pelikulang Notting Hill para siyang si Julia Ro­berts sa kanyang porma at ayos.
Cristy Fermin
Pilipino Star Ngayon

No comments: