Oct 1, 2007

Vic Sotto 'natulala' with Dina's new BF

Dina shares she's older than her current BF.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
“Yes, I’m older than him (her boyfriend). Ten years ang agwat namin. Naipakilala ko na siya kay Vic at natulala siya nu’ng una silang magkita. Hindi siya makapaniwala na boyfriend ko nga ’yung ipinakilala ko sa kanya.

“Kilala na rin siya nina Oyo at Danica. So far, wala namang problema dahil wala namang comment ang mga anak ko,” Dina adds.

No comments: