Aug 13, 2007

Dahil walang kasunod ang Lupin, Rhian mag-aaral muna ng dancing at martial arts at magpapagaling sa pag-arte

Bata pa talaga si Rhian Ramos at sigu­rado sa sarili. Wala itong nararamdamang lungkot sa pagtatapos ng Lupin kahit na wala pa siyang kasunod na proyekto.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Sa halip na aksa­yahin ang kanyang oras habang naghihintay ng bagong assignment si­nabi niyang, “I will have a short break and per­haps take

some les­sons in dancing coz I’m such a bad dancer.

“I also plan to un­dergo acting workshop. Nun pa sana ito ngayon lang nagkaro’n ng time, for improvement. About time to give back to my audience what I owe them for my success. I’ve been blessed. Mar­tial arts din, gusto ko ring mag-aral,” sabi ng ba­tang ak­tres na mag-iisang taon pa lamang sa kan­yang pag-aar­tista pero nag­papakita na ng kahu­sa­yan sa kanyang craft.

“I’ll miss my co-actors in Lu­pin, We’ve be­come a fa­m­ily while doing the se­ries. I’m sure magkaka­sama pa rin kami again,” dagdag pa niya.
Veronica R. Samio
Pilipino Star Ngayon

No comments: