Jun 28, 2007

Pinoy Big Brother:Pinalayas na si Bruce, maiiwan pa ba si Wendy?

SHOWBIZ MISMO! Ni Cristy Fermin
Thursday, June 28, 2007
Ngayong gabi na ang final eviction night ng Pinoy Big Brother Season 2, isa pa ang matatanggal ngayong gabi, bago ang gabi ng mga gabi para sa Big Four na gaganapin na­man sa Araneta Coli­seum sa Sabado nang gabi.

Ang nag-iisang si­gaw ng bayan ngayon ay ang masipa na sana si Wendy Valdez, ang kung tawagin ngayon ng mga tumututok sa PBB ay pambansang pa­saway, wala raw ka­rapatan ang dalaga na maging bahagi ng Big Four dahil sa kan­yang kaartehan at ka­mal­ditahan sa kanyang mga kapwa house­mates.

Nung si Nel Rapiz ang sinipa sa bahay ni Kuya ay atungal nang atu­ngal si Wendy, pa­rang iyak ng bakang kinakatay ang kan­yang pag-iyak, pero nakaka­tawa ang si­nabi ni Nel sa isang interbyu nito sa Wazz Up, Wazz Up.

Sabi ni Nel, “Iyak siya nang iyak, pero wala naman siyang luha!” Parang luma­labas na luha lang pala ng bu­waya ang ipi­nakita ni Wendy nung Sabado nang gabi.

Nung Martes na­man ay si Bruce Que­bral ang sinipa, walang gaanong inis na na­ram­daman ang bayan sa paglabas ng binata, kunektado kasi ito kay Wendy at parang lu­malabas ngayon na sinumang kapalaga­yang-loob ng dalaga ay kinabubuwisitan din ng buong bayan.

Ngayong gabi na hu­gusgahan kung sino sa lima pang natitirang housemates ang ma­pa­pabilang sa Big Four, sino nga kaya kina Bo­die Cruz, Gee-Ann, Mickey, Beatriz at Wendy ang gustong masipa na ng ating ka­ba­bayan para huwag mapabilang sa Big Four?

Sabi nga ng mga disc jockey ng DWRR 101.9, “Alam mo na yan!”

Mismo!
Source
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

No comments: