Aug 6, 2007

Poor Jennylyn...

Kahit na sinasabi ng mga taga-GMA 7 na sa ngayon ay wala na­mang kailangang ala­lahanin si Jennylyn Mercado da­hil tutupa­rin pa rin nila ang ka­sunduan sa kon­trata nila, hindi na siya ma­kakaasa ng build up. Hindi mo rin naman ma­sisisi ang Channel 7 dahil kahit naman sino, pagkatapos ng lahat ma­ki­kipag-deal ka pa ba sa manager ni Jennylyn?
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Lumipat man sila sa ABS-CBN, tagilid pa rin ang bangka nila. Hindi kaya iisipin din ng mga

taga-ABS-CBN na kung nagawa nila iyon sa GMA eh hindi iyon ma­gagawa sa kanila pag­dating ng araw?

Kaya nga ang usap-usapan ngayon, papa­ano naman daw kaya maisa-save ni Jennylyn Mercado ang kanyang career para hindi ma­apek­tuhan ng controversy na nilikha ng kan­yang manager? Kung kami ang tatanungin, iisang solusyon lang ang nakikita naming maa­aring mangyari riyan.
Ed De Leon
Pilipino Star Ngayon

No comments: