Aug 8, 2007

Kuya Germs praises Marian Rivera

Ngayon na talaga si­guro ang panahon ni Ma­rian Rivera. Kaha­nga-ha­nga rin na hindi niya pina­lampas ang pagkakataon na maging si Marimar, kahit na second choice lamang siya.
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
Ganun lang naman ta­laga sa showbiz. Hope­fully, she’ll make it dahil ma­­runong siyang umar­te at kumakanta’t sumasa­yaw din siya.
Master Showman Kuya Germs
Pilipino Star Ngayon

End of post.

Type rest of the post here

No comments: